kuriame lietuvos ateiti

UAB „Venipak Lietuva“ 2014 m. rugsėjo 09 d. pasirašė projekto „UAB „Venipak Lietuva“ eksporto plėtra“, paraiškos kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-080 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Nuosekliai plėtodama veiklą Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse ir siekdama plėtoti įmonės veiklą bei teikiamas paslaugas užsienio šalyse, buvo įgyvendintas projektas „UAB „VENIPAK LT“ eksporto plėtra“. Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė leidžianti užmegzti naujų verslo ryšių bei pasirengti siuntų pervežimo paslaugų ir logistinių sprendimų eksporto plėtrai. Todėl buvo dalyvauta tarptautinėse siuntų pervežimo srities parodose, jose pristatant įmonės teikiamas paslaugas bei galimybes. Projekto įgyvendinimas sudarė prielaidas eksporto apimčių didinimui užsienio rinkose, įmonės žinomumo augimui ir įmonės veiklos plėtrai.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma – 214.878 Lt (62.232,97 EUR), iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Regioninės plėtros fondo) skirta parama – 37.339,55 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. lapkritis – 2015 m. rugsėjis.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Asta Raudonienė
Tel.: 8 612 06249
Faks.: 8 5 2788780
Mob: 8 616 15410
El. p.: asta.raudoniene@pro-fit.lt