Mielas Kliente,

Norime pasidžiaugti išreikštu pasitikėjimu renkantis UAB „Venipak Lietuva“ siuntų vežimo paslaugas. Mes didžiuojamės suteikta galimybe bendradarbiauti ir prisidėti prie Jūsų verslo augimo.

Norėdami  užtikrinti didesnį aiškumą savo klientams dėl su vežamų siuntų sugadinimu ar praradimu reiškiamų pretenzijų nagrinėju susijusiais klausimais, teikiame šį informacinį pranešimą, kuriame išdėstome pagrindinius dėl klientų siunčiamų siuntų sugadinimo ar praradimo patirtos žalos atlyginimo aspektus.

 

Kartu su pretenzijomis turėtų būti pateikiami žalą patvirtinantys įrodymai:

  1. Pirminiai konkrečios prekės įsigijimo (pirkimo) dokumentai/savikainos dokumentai.
    Pateikus šiuos dokumentus, atlyginama 100% prekės vertės (be PVM).
  2. Pažeistos prekės nuotraukos.
  3. Pažeistos išorinės pakuotės nuotraukos.

Pateikus prekės pardavimmo dokumentus, atlyginama iki 70% pažeistos/dingusios prekės vertės (be PVM).

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog siuntų vežimo taisyklės, kurios yra neatsiejama sutarties dalis, numato, jog UAB „Venipak Lietuva“ žalą dėl prarastų ar sugadintų nacionalinių siuntų, kurių vertė ne didesnė nė 500 EUR, atlygina sugadintos ar prarastos siuntos savikaina, atsižvelgiant į siuntą sudarančių ir buvusių sugadintų ar prarastų prekių pirkimo dokumentus. Klientams kreipiantis dėl didesnės nei 500 EUR vertės siuntai padarytos žalos atlyginimo, kompensacija išmokama laikantis konkrečiam vežimui taikytinų teisės aktų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai klientai VENIPAK ON-LINE sistemoje yra pasirinkę visiškos žalos atlyginimo funkciją.

 

Dėl žalos atlyginimo taisyklių susijusių asmenų grupėms

Teikiant siuntų vežimo paslaugas UAB „Venipak Lietuva” teko susidurti su situacijomis, kuomet siuntos pristatymo atveju tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra tarpusavyje susiję asmenys, kaip šią sąvoką apibrėžia aktualūs teisės aktai. Tokiais atvejais, kai klientų prašome pateikti siuntą sudarančių objektų pirkimo dokumentus, kurie patvirtintų tikrąją žalos vertę, neretai susiduriame su situacijomis, kuomet siuntėjas pirkimo dokumentus pateikia išrašytus dar kito susijusio asmens (trečiasis asmuo). UAB „Venipak Lietuva“ įrodančiais tikrąjį atsiradusios žalos dydį laiko dokumentus, kurių pagrindu prekės esančios siuntos dalyku pateko į susijusių įmonių grandinę:

  1. Siuntos dalyką sudarančių prekių gamintojo (arba trečiojo nesusijusio asmens) išrašytus dokumentus, kuriuose nurodyta prekių įsigijimo vertė (pirkimo dokumentai iš gamintojo).
  2. Jeigu trečiasis susijęs asmuo, iš kurio buvo įsigyjamos siuntos dalyką sudarančios prekės, nėra tų prekių gamintojas (arba trečiasis nesusijęs asmuo), užtikriname analogišką taisyklės taikymą: iki 70 % tokiuose pirkimo dokumentuose nurodytos kainos atlyginimo, laikantis aukščiau nurodytų vežėjo atsakomybės ribojimo sąlygų.

 

Siekiant maksimalaus apibrėžtumo ir šalių interesų užtikrinimo, pranešame, kad  šiuo metu siuntų vežimo taisyklės atnaujinamos į jas įtraukiant ir šiame pranešime išdėstytas pagrindines praktinėje veikloje siuntos sugadinimo ar praradimo atveju taikomas žalos atlyginimo nuostatas.

Apie visus siuntų vežimo taisyklių pakeitimus jiems atsiradus nedelsiant būsite informuoti šiuo metu galiojančiose siuntų vežimo taisyklėse numatyta tvarka.