photo4
Venipak – kompanija, teikianti skubių siuntų pervežimo paslaugas ir kitus logistinius sprendimus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Europoje ir kitose šalyse.

Venipak aktyviai prisideda prie siuntų rinkos plėtros ir, skirdama daug dėmesio ilgalaikiams ryšiams su klientais, užtikrina aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę. Mūsų paslaugomis naudojasi įmonės, kurios savo prekes ar vertybes yra įsipareigojusios pristatyti per parą.

Venipak veikia kaip atsakingas juridinis vienetas ir rinkos dalyvis bei darbdavys. Prie visuomenės gerovės kompanija prisideda ne tik plėsdama verslą, kurdama naujas darbo vietas ir rūpindamasi savo darbuotojais, bet ir aktyviai supažindindama įmones su siuntų gabenimo sprendimų privalumais. Skirdama išskirtinį dėmesį klientų aptarnavimo kokybei, Venipak siekia tapti geriausia paslaugų teikimo bendrove.

Istorija

2004

Venipak pradėjo teikti skubių siuntų pristatymo paslaugą.

2010

Venipak įgyja ISO 9001 sertifikatą, kuris patvirtina įmonės aukštą kokybės kontrolę.

2012

Venipak toliau vykdo savo verslo planą ir atnaujina savo prekės ženklą.

2013

Siekdami tarptautinės plėtros, Venipak žengia į Olandiją.

Misija

Mūsų organizacijos paskirtis yra laiku ir saugiai pristatyti kliento siuntinį.

Vizija

Venipak siekiamybė yra užtikrinti aukštą gerbūvio lygį savo darbuotojams ir partneriams, kad jų darbai maksimaliai pateisintų klientų lūkesčius. Siekiame maksimaliai suderinti darbuotojų ir klientų interesus.

Vertybės

  • Atsakomybė, atvirumas ir aiškumas. Siekiame būti sąžiningi ir atsakingi darbuotojams, partneriams ir klientams. Tik atviras planų ir veiksmų demonstravimas bei labai aiškus atsakomybės pasiskirstymas užtikrina tvarius aukštus rezultatus ir organizacijos sėkmę.
  • Dėmesys darbuotojams ir partneriams. Tik patenkinti žmonės gali padaryti mūsų klientą laimingu, todėl nuolat rūpinamės jų darbo aplinka, saugumu, motyvacija.
  • Bendradarbiavimas ir iniciatyva. Skatiname bendradarbiavimą organizacijos viduje tarp visų darbuotojų lygių, nes tikime, kad inovatyvūs ir praktiški sprendimai gali gimti bet kuriam darbuotojui.
  • Laimingas klientas. Siekiame, kad organizacijoje būtų priimami sprendimai, pasirenkami metodai prieš tai iškeliant sau klausimą: „ar tai prisidės prie kliento laimės ir jo verslo sėkmės?“.
photo5